Vzpon na sv. Primož

Skupno

Učenci OŠ

Učenke OŠ

dekleta do 35 let

fantje 40 do 69

fantje do 40

fantje nad 60

Občinsko