Kronometer Knej - Karlovica 2021

Skupno

Vožnja v paru

dekleta do 35 let

dekleta nad 35 let

fantje 40 do 60

fantje do 40

fantje nad 60

predšolski

učenci OŠ

učenke OŠ

Občinsko

Vožnja v paru

dekleta do 35 let

dekleta nad 35 let

fantje 40 do 60

fantje do 40

fantje nad 60

predšolski

učenci - 1. triada

učenci - 2. triada

učenci - 3. triada

učenke - 1. triada

učenke - 2. triada

učenke - 3. triada